Βρίσκεστε εδώ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Φιλοξενία Ηλεκτρονικών Σελίδων (Web Hosting)

Φιλοξενία Ηλεκτρονικών Σελίδων (Web Hosting)

Περιγραφή

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, την δυνατότητα να αποκτήσουν παρουσία στον Παγκόσμιο Πληροφοριακό Ιστό, να προβάλλουν τις ιδέες και το πληροφοριακό υλικό τους.

Η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνεργασία με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την φιλοξενία  ιστότοπων και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για την τεχνική υποστήριξή τους.

Συγκεκριμένα, η ΥΠΕ είναι υπεύθυνη για την ορθή λειτουργία του κεντρικού διακομιστή (server), μέσω του οποίου δημοσιεύονται σελίδες στο Διαδίκτυο. Αυτές μπορούν να αποτελούν:

   • Τον κεντρικό κόμβο (site) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
   • Τον κεντρικό κόμβο (site) της κάθε Σχολής.
   • Τον κεντρικό κόμβο (site) του κάθε τμήματος.
   • Τον κεντρικό κόμβο (site) κάθε προγράμματος στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
   • Τον κεντρικό κόμβο (site) κάθε θεσμοθετημένου εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
   • Τον κεντρικό κόμβο (site) κάθε βασικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (π.χ. ΥΠΕ, Βιβλιοθήκη κλπ)
   • Τον κεντρικό κόμβο (site) του κάθε συλλόγου (φοιτητικού, εργαζομένων κλπ).
   • Τον κεντρικό κόμβο (site) της κάθε φοιτητικής παράταξης.

 Ακόμη, η ΥΠΕ αναλύει και εισηγείται προς τις γενικές συνελεύσεις (τμημάτων, σχολών και πρυτανικών αρχών) τις ανάγκες για αναβάθμιση, συντήρηση και σωστή-αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμό.

 

Δικαίωμα Χρήσης της Υπηρεσίας

Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται στα μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι φιλοξενία websites μπορεί να παρασχεθεί σε:

 • Σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τμήματα/Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Μέλη ΔΕΠ (εξαιρούνται οι προσωπικές ιστοσελίδες)
 • Ερευνητικό και Διοικητικό προσωπικό
 • Συλλόγους εργαζομένων ή φοιτητών
 • Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατόπιν απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου

 Υπεύθυνοι για την δημιουργία και συντήρηση των εν λόγω ιστοσελίδων είναι οι αιτούντες την φιλοξενία των συγκεκριμένων ιστοτόπων.

Υλικοτεχνική Υποδομή & Προσφερόμενες δυνατότητες

Στα πλαίσια της φιλοξενίας ιστότοπων , προσφέρονται στους χρήστες οι εξής δυνατότητες:

 1. Αποθήκευση των ιστοσελίδων
  Για την λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας, χρησιμοποιείται ένας εξυπηρετητής Παγκόσμιου Ιστού, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του περιεχομένου των ιστότοπων. Όσον αφορά τον χώρο που αναλογεί σε κάθε χρήστη, δεν τίθεται περιορισμός στο μέγεθος των ιστοσελίδων.
 2. Υποστήριξη των ιστοσελίδων
  Οι χρήστες επικοινωνούν με την Υπηρεσία Πληροφορικής προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που σχετίζονται με τους διακομιστές της υπηρεσίας όπως, προβλήματα στην προβολή των ιστοσελίδων, στην προσθήκη νέου υλικού στο site τους,  προβλήματα στη λειτουργία των σελίδων σε συνδυασμό με βάσεις δεδομένων κ.α,    
 3. Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας
  Καθημερινά πραγματοποιείται backup, ώστε να διασφαλίζεται το περιεχόμενο των ιστότοπων.  
 4. Παροχή λογαριασμών Διαχείρισης του Ιστότοπου
  Ο αιτών την δημιουργία του website, αποκτά δικαιώματα διαχειριστή σε αυτό. Κατόπιν αιτήσεως του ιδίου, μπορούν να δοθούν δικαιώματα πρόσβασης και σε άλλους χρήστες με οποιοδήποτε ρόλο (όπως διαχειριστής, συντάκτης με επιπρόσθετα δικαιώματα, συντάκτης, περιηγητής) . 
 5. Βελτιστοποίηση δυνατοτήτων και διαδικασία προστασίας του web server
  Έχουν εγκατασταθεί προγράμματα για την υποστήριξη και βελτιστοποίηση της υπηρεσίας κατά την χρήση βάσεων δεδομένων στις ιστοσελίδες.
 6. Παρέχονται FTP υπηρεσίες
  Δημιουργία FTP sites προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η δημοσίευση σελίδων από διάφορα προγράμματα κατασκευής ιστοσελίδων.

Μορφή Ιστοσελίδων

Η διεύθυνση των ιστότοπων μπορεί να έχει τις  ακόλουθες μορφές:

 • http://www.aegean.gr/department/name

όπου στην θέση του department προφανώς μπαίνει το τμήμα στο οποίο ανήκει ο αιτών της δημιουργίας του website, και στην θέση του name μπορεί να δηλωθεί είτε το όνομα του χρήστη, είτε το username του, είτε οτιδήποτε άλλο θεωρήσει ο ίδιος ότι έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του ιστότοπου.

 • http://www.name.gr

όπου το name αντικαθίσταται από το όνομα του φορέα στον οποίο ανήκει ο ιστότοπος εφόσον έχει εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή (απόφαση συγκλήτου 51/12.07.2002). Αυτή η μορφή διεύθυνσης δίνεται σε φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και γενικότερα σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η συντήρηση του αντίστοιχου web site δεν εντάσσεται στην υπηρεσία καταχώρησης και διαχείρισης ονόματος και θα γίνεται από τον αιτούμενο φορέα

Όσον αφορά στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων των τμημάτων, προτείνεται να ακολουθείται η μορφή που περιγράφεται στον κανονισμό μορφοποίησης ιστοσελίδων τμημάτων

We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.