Βρίσκεστε εδώ: Τηλεκπαίδευση-Τηλεδιάσκεψη

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα προηγμένες υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαίδευσης μέσω της υπάρχουσας υποδομής και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που διαθέτει. Η υπηρεσία απευθύνεται προς οποιονδήποτε χρήστη του Πανεπιστημίου αρκεί αυτή να πραγματοποιείται για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή Διοικητικούς σκοπούς.

Οι υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης παρέχουν τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας από οποιοδήποτε σημείο προς τα ειδικά κατασκευασμένα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (όπου αυτά υπάρχουν).

Για την υποστήριξη τηλεδιασκέψεων μεταξύ πολλών μερών (multi-point), έχουν δεσμευτεί και έχουν άρτια εξοπλισθεί σε κάθε κόμβο του Πανεπιστημίου, Αίθουσες Τηλεκπαίδευσης/Τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

5 Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης

 

 ConfLesvos1sm χωρητικότητας          30 ατόμων
 

6 Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης

 

 SX20

χωρητικότητας 10 ατόμων

 

Σύστημα Αίθουσας Συγκλήτου

 P60 χωρητικότητας 42 ατόμων
 

45 Μίνι Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης  

 

 dell χωρητικότητας 5 ατόμων
 4 Αμφιθέατρα Τηλεδιδασκαλίας  Amfitheatra Tiledidaskalias χωρητικότητας 65 ατόμων κατά μέσο όρο

Οι Αίθουσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση όσο και για τηλεδιασκέψεις που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση των διοικητικών και λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (π.χ. σεμινάρια, διαλέξεις, παρουσιάσεων ομιλιών) εφόσον αυτές απαιτούν χρήση του εξοπλισμού που βρίσκεται εγκατεστημένος στην αίθουσα. Λειτουργούν σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο (Αρ Συνεδρίασης 11/04.02.2004 θέμα 3.18). Οι αίθουσες είναι μέλη του Δικτύου Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ.


Σε περίπτωση όπου οι τηλεδιασκέψεις απαιτείται να υπάρχει ασφάλεια στην διακινούμενη πληροφορία, όπως π.χ στις τηλεδιασκέψεις συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, τότε προτείνεται η χρήση της υπηρεσίας E-presence , η οποία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011 Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων, Αριθμ. Φ.122.1/42/23076/Β2_ΚΥΑ Τηλεδιασκέψεις Συλλογικών Οργάνων). Ενδεικτικά υποστηρίζεται η πιστοποίηση ταυτότητας μελών και η κρυπτογραφημένη επικοινωνία ενώ διασφαλίζεται πλήρως η μυστικότητα και η εμπιστευτικότητα των τηλεδιασκέψεων.

Για την υλοποίηση τηλεκπαίδευσης ή τηλεδιάσκεψης διατίθεται ο παρακάτω εξοπλισμός:

  • Σύστημα τηλεδιάσκεψης υψηλών ρυθμών μετάδοσης, τεχνολογίας ITU H.323 (video-conference over IP), για την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των απομακρυσμένων συμμετεχόντων
  • Ψηφιακή κάμερα με σύνδεση firewire
  • Μικρόφωνο υψηλής πιστότητας για την λήψη του κοινού της αίθουσας.
  • Video-προβολέας για την προβολή του απομακρυσμένου κοινού.
  • Σύστημα μετάδοσης ψηφιακού υλικού από τον ομιλητή της αίθουσας
  • Δυνατότητα μετάδοσης ή και αποθήκευσης της διάσκεψης σε διάφορες φόρμες.
  • Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές


Η λειτουργία της Υπηρεσίας Τηλε-εκπαίδευσης υποστηρίζεται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.