Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιάσκεψης

Η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών παρέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα προηγμένες υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης μέσω της υπάρχουσας υποδομής και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που διαθέτει.

Η υπηρεσία απευθύνεται προς οποιονδήποτε χρήστη του Πανεπιστημίου αρκεί αυτή να πραγματοποιείται για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή Διοικητικούς σκοπούς.

Οι υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης παρέχουν τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας από οποιοδήποτε σημείο προς τα ειδικά κατασκευασμένα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (όπου αυτά υπάρχουν).

Σε Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο,Ρόδο και Σύρο, λειτουργούν ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες τηλεκπαίδευσης  εξοπλισμένες κατάλληλα για την υποστήριξη υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης 25-30 ατόμων με άλλα πανεπιστήμια ή τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι αίθουσες λειτουργούν σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο (Αρ Συνεδρίασης 11/04.02.2004 θέμα 3.18).


 Οι αίθουσες είναι μέλη του Δικτύου Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ.


Η Διαδικασία εξυπηρέτησης αιτημάτων σε αυτές τις περιπτώσεις έχει ως εξής:

Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υποδομές τηλεδιάσκεψης/ τηλεκπαίδευσης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για την διαθεσιμότητα της αίθουσας από το Ημερολόγιο Κρατήσεων ή απευθείας από την διεύθυνση https://teleconference.aegean.gr/Web/view-schedule.php.

Αίτηση χρήσης των συστημάτων τηλεδιάσκεψης/ τηλεκπαίδευσης γίνεται στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, με αποστολή της (μέσω e-mail) στο helpdesk του κόμβου που θα οργανώσει την τηλεδιάσκεψη, στην διεύθυνση helpdesk@<nisi>.aegean.gr , είτε με fax στο αντίστοιχο  νούμερο fax της ΥΠΕ της κάθε πανεπιστημιακής μονάδας, το αργότερο 7 ημέρες πριν την τηλεδιάσκεψη.

Η αίτηση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή εδώ , καθώς και από την ενότητα των αιτήσεων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον Κανονισμό Υπηρεσιών Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιάσκεψης.

Για την υλοποίηση τηλεκπαίδευσης ή τηλεδιάσκεψης διατίθεται ο παρακάτω εξοπλισμός:

  • Σύστημα τηλεδιάσκεψης υψηλών ρυθμών μετάδοσης, τεχνολογίας ITU H.323 (video-conference over IP), για την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των απομακρυσμένων συμμετεχόντων
  • Ψηφιακή κάμερα με σύνδεση firewire
  • Μικρόφωνο υψηλής πιστότητας για την λήψη του κοινού της αίθουσας.
  • Video-προβολέας για την προβολή του απομακρυσμένου κοινού.
  • Σύστημα μετάδοσης ψηφιακού υλικού από τον ομιλητή της αίθουσας
  • Δυνατότητα μετάδοσης ή και αποθήκευσης της διάσκεψης σε διάφορες φόρμες.
  • Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές

Η λειτουργία της Υπηρεσίας Τηλε-εκπαίδευσης υποστηρίζεται από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Αρχική Σελίδα Τηλεκπαίδευση-Τηλεδιάσκεψη