Βρίσκεστε εδώ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Voice over IP

Υπηρεσία Μεταφοράς Φωνής μέσω Διαδικτύου (VoIP)

Στόχος της υπηρεσίας είναι η παροχή τηλεφωνικής επικοινωνίας χωρίς χρέωση μεταξύ των τελικών χρηστών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και η ευρεία χρήση της από το σύνολο των χρηστών. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιείται η δυνατότητα του δικτύου δεδομένων για μεταφορά πακέτων φωνής, ενισχύεται η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και ταυτόχρονα περιορίζονται τα τηλεπικοινωνιακά τέλη των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Τεχνικές δυνατότητες

Οι χρήστες της υπηρεσίας τηλεφωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις δωρεάν Voice Over IP δια-πανεπιστημιακές κλήσεις από οποιοδήποτε εσωτερικό τηλέφωνο του Πανεπιστημίου (είτε από παραδοσιακές τηλεφωνικές συσκευές είτε από συσκευές IP Τηλεφωνίας).

Χρήση της υπηρεσίας

Η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα για όλους τους χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για την χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει στο εξής:

Για Ιδρυματα εσωτερικου:

Καλείτε απευθείας τον αριθμό του ιδρύματος (εσωτερικού) χωρίς το πρόθεμα '0' όπως γινόταν μέχρι σήμερα, διαφορετικά η κλήση θα έχει την ανάλογη υπεραστική χρέωση.

Παράδειγμα

Για να καλέσετε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης τον αριθμό 2810393000 θα πρέπει να καλέσετε από το εσωτερικό σας κατευθείαν το νούμερο αυτό και θα μιλήσετε χωρίς χρέωση.

Προσοχή! Αν συνεχίσετε (όπως γινόταν μέχρι σήμερα) να το καλείτε με 0-2810393000 θα μιλήσετε με υπεραστική χρέωση.

Προς το παρόν δεν έχουν συνδεθει ακόμα όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας στο σύστημα της υπηρεσίας μεταφοράς φωνής. Για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα κατάσταση και την πορεία της σταδιακής ένταξης και των υπολοίπων ιδρυμάτων στο ενοποιημένο δίκτυο Φωνής, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα συνδεδεμένων ιδρυμάτων εσωτερικού όπου αναγράφονται όλα τα τηλέφωνα των Ιδρυμάτων που μπορείτε να καλέσετε χωρίς χρέωση.

We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.