Βρίσκεστε εδώ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Σύστημα Διαχείρισης και Διακίνησης Εγγράφων

Σύστημα Διαχείρισης και Διακίνησης Εγγράφων

Το σύστημα DocuTracks είναι ένα σύστημα διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων και διαχείρισης υποθέσεων σχεδιασμένο για φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στηνΕλλάδα, βασισμένο στις επίσημες οδηγίες και στον τρόπο λειτουργίας των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου.

Το DocuTracks παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να μεταβούν σε πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και διακίνησης των εγγράφων που τους αφορούν, ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες απώλειας ή/ και παραποίησης των εγγράφων και συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της διαφάνειας (ιδιαίτερα στις συναλλαγές των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα).

Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στον οργανισμό που το χρησιμοποιεί να ενσωματώσει και να διαχειριστεί συγκεκριμένες υποθέσεις, οι οποίες εμπεριέχουν έγγραφα και ακολουθούν συγκεκριμένες ροές εργασίας για τη διεκπεραίωσή τους.

H πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docuweb.aegean.gr

Εγχειρίδια χρηστών (manuals)

We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.