Βρίσκεστε εδώ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παλιότερες οδηγίες email Οδηγίες ρύθμισης προγράμματος αλληλογραφίας MS Outlook Express

Οδηγίες ρύθμισης προγράμματος αλληλογραφίας MS Outlook Express

Οδηγίες ρύθμισης προγράμματος αλληλογραφίας
MS Outlook Express

image002

Διαφορές των προγραμμάτων Microsoft Outlook 2000 και Outlook Express

Δύο από τα πιο δημοφιλή προγράμματα αλληλογραφίας είναι το Outlook Express και Outlook. Προτού αποφασίσει ένας χρήστης ποιο από τα δύο προγράμματα θα χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να  γνωρίσει τις βασικές διαφορές τους. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Outlook Express χρησιμοποιείται από μεμονωμένους χρήστες (home users), ενώ το Outlook από επαγγελματίες (business users). To Outlook Express είναι ένα πρόγραμμα αλληλογραφίας το οποίο χρησιμοποιείται από μεμονωμένους χρήστες. Περιλαμβάνεται στους φυλλομετρητές της σειράς Microsoft Internet Explorer από την έκδοση 4 και έπειτα στα λειτουργικά συστήματα της οικογένειας των Windows καθώς και στο πρόγραμμα Microsoft Office 98 για Macintosh. Το Microsoft Outlook είναι ένα πρόγραμμα αλληλογραφίας το οποίο χρησιμοποιείται από χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν πλήρη συνεργασία μεταξύ του προγράμματος αλληλογραφίας, χρήση ημερολογίου και διαχείριση επαφών και εργασιών, καθώς και  προγραμματισμό συσκέψεων και συναντήσεων. Πρόκειται για μια αυτόνομη εφαρμογή η οποία είναι ενσωματωμένη στο Microsoft Office και τον Exchange Server

Εγκατάσταση του Outlook Express

Εγκατάσταση Λογαριασμού Χρήστη
 1. Ξεκινήστε το Outlook Express.
 2. Στο μενού  Tools, πατήστε Accounts.
  image004
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Internet Accounts, πατήστε Add , και στη συνέχεια Mail.
  image006
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Display Name, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να βλέπουν οι παραλήπτες των μηνυμάτων σας, και πατήστε Next .
  image008
 5. Στο πεδίοE-mail Address, πληκτρολογήστε την e-mail διεύθυνση που χρησιμοποιείτε (π.χ., "user@aegean.gr "), και πατήστε Next .
 6. Στο πεδίο E-mail Server Names, χρησιμοποιείστε τις ρυθμίσεις που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα και πατήστε Next για χρήση του πρωτοκόλλου IMAP ή εκείνες της επόμενης για χρήση του πρωτοκόλλου POP3.
  imap

  pop3
 7. Πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού σας και τον κωδικό σας.
  image 039
 8. Πατήστε Finish. Στο παράθυρο Internet Accounts που εμφανίζεται στη συνέχεια, πατήστε Properties έχοντας επιλέξει το λογαριασμό που δημιουργήσατε.
  image 040
 9. Στην καρτέλα Servers ενεργοποιήστε την επιλογή My server requires authentication και πατήστε το Settings.
  image 041
 10. Ενεργοποιήστε την επιλογή Use same settings as my incoming mail server και πατήστε OK.
  image 042
 11. Στην καρτέλα Advanced ενεργοποιήστε τις επιλογές This server requires a secure connection τόσο στον Outgoing Mail Server όσο και στον Incoming Mail. Πατήστε Apply και μετά OK.
  image 043

Επιλογή του Outlook Express ως πρόγραμμα διαχείρισης αλληλογραφίας

Στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, μπορεί να είναι εγκατεστημένα περισσότερα από ένα προγράμματα αλληλογραφίας (π.χ Microsoft Outlook και Outlook Express). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δηλώσετε ποιο από τα δύο θα χρησιμοποιείτε για την διαχείριση της αλληλογραφίας σας. Την πρώτη φορά που θα τρέξετε το Outlook Express, θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, στο οποίο δηλώνετε αν επιθυμείτε να είναι αυτό το πρόγραμμα, από το οποίο θα ελέγχετε την αλληλογραφίας σας. ΠατήστεYesαν σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε το  Outlook Express.
image019

 Εάν σε αυτό το παράθυρο επιλέξετε “No”, και στην συνέχεια αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να δηλώσετε ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα αλληλογραφίας το Outlook Express, με τον εξής τρόπο:

 1. Στο μενού Tools (Εργαλεία), πατήστε Options (Επιλογές).
 2. Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Στο κάτω μέρος της καρτέλας General, κάτω από το Default Messaging Programs,πατήστε το κουμπί Make Default.
 3. image021

 4. Πατήστε ΟΚ για να κλείσει το παράθυρο.

Δείτε τα Hotmail μηνύματα σας μέσα από το Outlook Express

Εάν διαθέτετε λογαριασμό Hotmail, τότε μπορείτε να δείτε τα μηνύματα σας μέσα από το Outlook Express, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε την σελίδα του Hotmail. Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ξεκινήστε το Outlook Express. Πηγαίνετε στο μενού Tools και επιλέξτε Accounts.
  image022
 2. Πατήστε  Add , και στη συνέχεια Mail.
  image023
 3. Στο πεδίο Display name, πληκτρολογήστε το όνομα σας, και πατήστε Next.
  image024
 4. Στο πεδίο E-mail address, πληκτρολογήστε την Hotmail διεύθυνση σας, και πατήστε Next.
  image025
 5. Στο πεδίο My incoming mail server is, πατήστε HTTP. Εάν το πρωτόκολλο HTTP δεν είναι διαθέσιμο, αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη έκδοση του Outlook Express, η οποία δεν υποστηρίζει το Hotmail.
  Στο πεδίο My HTTP mail service provider is, πατήστε Hotmail.
  Στο πεδίο Incoming mail (POP3), IMAP ή HTTP server, θα πρέπει να υπάρχει η διεύθυνση: "http://services.msn.com/svcs/hotmail/httpmail.asp" (χωρίς τα εισαγωγικά), και πατήστε Next.
  image027
 6. Στο πεδίο Account name, πληκτρολογήστε το όνομα του Hotmail λογαριασμού σας.
  Στο πεδίο
  Password, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας, πατήστε Next, και στην συνέχεια Finish.
 7. Ο νέος σας λογαριασμός εμφανίζεται στην καρτέλα Mail, στο παράθυρο διαλόγου Internet Accounts.
 8. Πατήστε Close. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου σας ζητείται, κατά πόσο θέλετε να κατεβάσετε τους καταλόγους από τον mail server που προσθέσατε, και απαντάτε Yes .

Εισαγωγή μηνυμάτων και διευθύνσεων από άλλα προγράμματα αλληλογραφίας

Όταν εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το Outlook Express, το πιθανότερο είναι να θελήσετε να εισάγετε τα μηνύματα και το βιβλίο διευθύνσεων που είχατε, στο προηγούμενο πρόγραμμα αλληλογραφίας που χρησιμοποιούσατε. Συγκεκριμένα, στο Outlook Express, μπορείτε να εισάγετε :

 • Βιβλία διευθύνσεων (Address books): Από άλλα προϊόντα της Microsoft (τα αρχεία αυτά έχουν κατάληξη .wab), αλλά  και άλλα προγράμματα όπως το Netscape Communicator και το Eudora. Επίσης, μπορείτε να εισάγετε βιβλία διευθύνσεων άλλης μορφής (όπως της CSV).
 • Μηνύματα από άλλα προγράμματα αλληλογραφίας : Όπως το Netscape και το Eudora. Επίσης μπορείτε να εισάγετε μηνύματα από διάφορα προγράμματα της Microsoft, όπως το Outlook αλλά και παλαιότερες εκδόσεις του Outlook Express.
 • Ρυθμίσεις E-mail λογαριασμών : Από έναν ήδη υπάρχων λογαριασμό.

Εισαγωγή Βιβλίων Διευθύνσεων

Για βιβλία διευθύνσεων των Windows:

 1. Στο μενού File, πατήστε Import, και στη συνέχεια Address Book.
 2. Επιλέξτε το βιβλίο διευθύνσεων ή τον τύπο του αρχείου που θέλετε να εισάγετε. Για να εντοπίσετε την διαδρομή του αρχείου μπορείτε να κάνετε πάτε στην Έναρξη και να κάνετε αναζήτηση του αρχείου (*.wab). Τέλος, αφού εντοπίσετε το αρχείο, το επιλέγετε και πατάτε Open.

 

Για άλλες μορφές βιβλίων διευθύνσεων

 1. Στο μενού File, πατήστε Import, και στη συνέχεια Other Address Book.
 2. Επιλέξτε το βιβλίο διευθύνσεων ή τον τύπο του αρχείου που θέλετε να εισάγετε και πατήστε Open.

Εισαγωγή μηνυμάτων από άλλα προγράμματα αλληλογραφίας

 1. Στο μενού File, πατήστε Import, και στη συνέχεια  Messages.
 2. Επιλέξτε το πρόγραμμα αλληλογραφίας από το οποίο θέλετε να γίνει η εισαγωγή, και πατήστε Next.
 3. Εντοπίστε τον κατάλογο στον οποίο είναι αποθηκευμένα τα μηνύματα σας, και πατήστε Next.
 4. Για την εισαγωγή όλων των μηνυμάτων σας, επιλέξτε All folders, και πατήστε Next. Μπορείτε επίσης αν θέλετε να εισάγετε μηνύματα επιλεκτικά, από ορισμένους μόνο καταλόγους.
 5. Πατήστε Finish.

Εισαγωγή ρυθμίσεων E-mail λογαριασμών

 1. Στο μενού File, πατήστε Import, και μετά Mail Account Settings.
 2. Επιλέξτε τον e-mail client που θέλετε να εισάγετε και πατήστε Next.
 3. Θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις για τον e-mail λογαριασμό. Για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις αυτές, πατάτε Accept Settings, και μετά Next. Στη συνέχεια, αφού προτίθεστε να κρατήσετε τις ρυθμίσεις αυτές  πηγαίνετε στο βήμα 5.
 4. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποια από τις ρυθμίσεις, πατήστε Change Settings, και μετά πατήστε Next. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό Σύνδεσης με το  Internet για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις. Κάνετε ότι αλλαγές θέλετε και πατήστε Next.
 5. Όταν φτάσετε στην τελική σελίδα , όπου σας λέει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε, πατήστε Finish.
 6. Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον λογαριασμό σας, πηγαίνετε στο μενού Tools, και πατάτε Accounts.
We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.