Βρίσκεστε εδώ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γενικές Οδηγίες (email) Γενικές Ρυθμίσεις Προγραμμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Γενικές Ρυθμίσεις Προγραμμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Από την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013 είναι είναι υποχρεωτική η χρήση TLS για τις SMTP συνδέσεις και SSL για τις συνδέσεις POP3 και IMAP

Πρόσβαση μέσω browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, κτλ)
Η διεύθυνση για την πρόσβαση από οποιοδήπτε πρόγραμμα περιήγησης  είναι η https://webmail.aegean.gr 

Πρόσβαση μέσω Outlook Express, Microsoft Outlook, Thunderbird κλπ
Οι ρυθμίσεις που απαιτούνται ανάλογα με το πρωτόκολλο σύνδεσης είναι οι εξής:

Πρωτόκολλο POP3
Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (Incoming Mail Server): pop3.aegean.gr
Εδώ πρέπει να επιλεγεί η χρήση SSL
Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (Outgoing Mail Server): smtp.aegean.gr
Εδώ πρέπει να επιλεγεί σαν πόρτα η 587 και η χρήση του STARTTLS
Επίσης θα πρέπει να γίνεται αυθεντικοποίηση του χρήστη κατά την αποστολή μηνυμάτων

Πρωτόκολλο IMAP
Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας (Incoming Mail Server): imap.aegean.gr
Εδώ πρέπει να επιλεγεί η χρήση SSL
Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας (Outgoing Mail Server): smtp.aegean.gr
Εδώ πρέπει να επιλεγεί σαν πόρτα η 587 και η χρήση του STARTTLS. 
Επίσης θα πρέπει να γίνεται αυθεντικοποίηση του χρήστη κατά την αποστολή μηνυμάτων

Πρόσβαση μέσω Smart Phones
Ο εξυπηρετητής (server) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για συνδεσεις Exchange/ActiveSync είναι ο mail.aegean.gr
Για συνδέσεις IMAP ή POP3 ισχύουν τα παραπάνω

We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.