Βρίσκεστε εδώ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γενικές Οδηγίες (email) Οδηγίες κατασκευής/διαχείρισης ανεπιθύμητης ηλ. αλληλογραφίας για webmail

Οδηγίες κατασκευής/διαχείρισης ανεπιθύμητης ηλ. αλληλογραφίας για webmail

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ "ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ"

ΣE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ WEB INTERFACE

 

Το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας είναι ενεργοποιημένο σε κεντρικό επίπεδο αλλά για να γίνει η χρήση του θα πρέπει ο εκάστοτε χρήστης να το ενεργοποιήσει όπως φαίνεται παρακάτω.

Ενεργοποίηση Φίλτρου

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για το λογαριασμό σας θα πρέπει, αφού μπείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σελίδα http://webmail.aegean.gr, να πραγματοποιήσετε τα παρακάτω:

BHMA 1 Από τις επιλογές (πάνω δεξιά δίπλα στο όνομα σας) διαλέξτε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία και επιλέξτε το «Αυτόματο φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας».

web-spam-epiloges


ΒΗΜΑ 2

Προτείνεται η ενεργοποίηση της επιλογής «Να θεωρείται αξιόπιστη και η αλληλογραφία από τις Επαφές μου». Τελικά επιλέξτε Αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Με τον τρόπο αυτό όσα μηνύματα χαρακτηρίζονται σαν spam τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία» χωρίς να προστίθεται η φράση ***PROBABLY SPAM*** στο θέμα του μηνύματος.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη κάποιον κανόνα που τοποθετεί μηνύματα με τη φράση «***PROBABLY SPAM***» σε κάποιο φάκελο θα πρέπει να τον απενεργοποιήσετε ή να τον διαγράψετε.

Προσωπικές λίστες Ασφαλών & Αποκλεισμένων Αποστολέων
Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα προσωπικής λίστας ασφαλών αποστολέων (safe senders list) και προσωπικής λίστας αποκλεισμένων αποστολέων (blocked senders list)

Λίστα ασφαλών αποστολέων.
Τοποθετώντας μια e-mail διεύθυνση στη λίστα των ασφαλών αποστολέων όλα τα μηνύματα από τη συγκεκριμένη e-mail διεύθυνση δεν θα χαρακτηρίζονται ποτέ σαν “spam”. Επιπλέον αν ο εξυπηρετητής ενός αποστολέα τοποθετηθεί σε κάποια από τις RBLs (Real Time Block Lists) που συμβουλεύεται το ΠΑ, η τοποθέτηση της e-mail διεύθυνσης του αποστολέα στη λίστα ασφαλών αποστολέων αυτόματα επιτρέπει την αποστολή προς τη διεύθυνση σας (η ενημέρωση του εξυπηρετητή, που φιλτράρει την εισερχόμενη αλληλογραφία, με τις ασφαλείς λίστες των χρηστών γίνεται κάθε μια ώρα)

Λίστα αποκλεισμένων αποστολέων.
Τοποθετώντας μια e-mail διεύθυνση στη λίστα αποκλεισμένων αποστολέων όλα τα μηνύματα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση θα τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία»

POP3 & Spam

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν κάποιο POP3 πρόγραμμα πελάτη για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας στο ΠΑ και έχουν ενεργοποιήσει το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας δεν έχουν πρόσβαση στον φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία» αφού με τη χρήση του POP3 πρωτοκόλλου εμφανίζονται μόνο τα μηνύματα που υπάρχουν στο Inbox (Εισερχόμενα)

IMAP & Spam

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν κάποιο πρόγραμμα πελάτη με πρωτόκολλο IMAP για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας στο ΠΑ και έχουν ενεργοποιήσει το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας πρέπει να επιλέξουν την εμφάνιση του φακέλου «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία» (“Junk Mail”) προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα spam μηνύματα που πιθανόν λαμβάνουν. Ο τρόπος εμφάνισης – απόκρυψης φακέλων εξαρτάται από το πρόγραμμα πελάτη που χρησιμοποιείται από τον χρήστη.
Για το Outlook Express τα βήματα είναι:
Tools (Εργαλεία) – IMAP Folders… (Φάκελοι IMAP…) – και στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγονται οι επιθυμητοί φάκελοι
Για το Mozilla Thunderbird τα βήματα είναι:
Δεξί κλικ σε οποιονδήποτε από τους φακέλους – Subscribe (Εγγραφή) – και στις συνέχεια επιλέγονται οι επιθυμητοί φάκελοι

Μη ενεργοποίηση του φίλτρου - Χρήση Κανόνων

Οι χρήστες που δεν επιλέξουν την ενεργοποίηση του φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας λαμβάνουν τα spam μηνύματα μέσα στο φάκελο Inbox (Εισερχόμενα) χωρίς καμία σήμανση.

Επιπλέον δίνεται οι δυνατότητα σε χρήστες που δεν επιθυμούν να ενεργοποιήσουν το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας να δημιουργήσουν κανόνες για τη διαχείριση των μηνυμάτων που λαμβάνουν βάσει της βαθμολογίας που αυτά παίρνουν από το σύστημα διαχείρισης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε εισερχόμενο μήνυμα λαμβάνει ένα βαθμό από 0 έως 9 που αντιστοιχεί στο επίπεδο βεβαιότητας (0 δεν είναι spam, 9 είναι σίγουρα spam) του κατά πόσο είναι spam ή όχι. Ο βαθμός αυτός καταγράφεται στα headers (επικεφαλίδες) του μηνύματος με τη μορφή:
X-MS-Exchange-Organization-SCL: Ν (όπου Ν από 0 έως 9)

Παράδειγμα κανόνα:
Μηνύματα με τις φράσεις: ‎"X-MS-Exchange-Organization-SCL: 9" ή "X-MS-Exchange-Organization-SCL: 8" ή "X-MS-Exchange-Organization-SCL: 7" ή "X-MS-Exchange-Organization-SCL: 6" ή "X-MS-Exchange-Organization-SCL: 5"‎ στις επικεφαλίδες του μηνύματος να μετακινηθούν στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία»

We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.