Βρίσκεστε εδώ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ηλεκτρ. Ανακοινώσεων (Forum)

Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ανακοινώσεων & Συζητήσεων
 

Η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΥΠΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΠΑ) έχει θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα Ηλεκτρονικών Ανακοινώσεων & Συζητήσεων των χρηστών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μόνο στους χρήστες του ΠΑ στη διεύθυνση https://forum.aegean.gr/.

Η σύνδεση των χρηστών με την εφαρμογή  γίνεται με τα στοιχεία του λογαριασμού πρόσβασης στο δίκτυο του ΠΑ.

Συγκεκριμένα, στο σύστημα αυτό μπορούν να αναρτηθούν, να αποσταλούν με email, να αναζητηθούν και να αναγνωσθούν ανακοινώσεις που κοινοποιούνται από διάφορες πανεπιστημιακές μονάδες εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο.

Η ΥΠΕ είναι υπεύθυνη για την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ανακοινώσεων & Συζητήσεων.

Οδηγίες χρήσης της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ανακοινώσεων και Συζητήσεων

1)    Για την ανάρτηση ανακοινώσεων θα πρέπει ο χρήστης να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ανακοινώσεων και Συζητήσεων στην διεύθυνση: https://forum.aegean.gr

2)    Έπειτα επιλέγει την “Σύνδεση”


 
3)    Ο χρήστης πληκτρολογεί το username και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέγει “Σύνδεση”


 

4)    Αφού γίνει επιτυχώς η σύνδεση του χρήστη, οδηγείται στην αρχική σελίδα, όπου επιλέγει το σημείο που πρέπει να αναρτηθεί η ανακοίνωση (π.χ Τμήμα, Υπηρεσία κλπ.)  και στην συνέχεια επιλέγει   .

5)    Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το θέμα του μηνύματος,  το κείμενο που επιθυμεί και επιπρόσθετα έχει την δυνατότητα να επισυνάψει αρχεία. Πατώντας “Αναζήτηση”,  προσδιορίζει το αρχείο και στην συνέχεια επιλέγει “Προσθήκη αρχείου” 

6)    Τέλος, ο χρήστης επιλέγει 


7)    Με την παραπάνω διαδικασία, ο χρήστης έχει αναρτήσει επιτυχώς την ανακοίνωση στο forum. Για την αποστολή μηνύματος μέσω Outlook που να ενημερώνει για αυτή την ανάρτηση, ο χρήστης : 
•    Αντιγράφει από την γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης στο Web που χρησιμοποιεί, την διεύθυνση  της ανακοίνωσης στο forum
•    Δημιουργεί νέο μήνυμα στο πρόγραμμα αλληλογραφίας, όπου απαραιτήτως συμπληρώνει το θέμα του μηνύματος, και στο σώμα του μηνύματος συμπεριλαμβάνει την διεύθυνση της ανακοίνωσης στο forum καθώς και μια σύντομη περιγραφή της ανακοίνωσης.

 

 

 

We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.