Βρίσκεστε εδώ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες eSignature

Υπηρεσία εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (remote eSignature)

Η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA) έχει αναπτύξει μια νέα υπηρεσία εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής (remote eSignature) με την οποία σκοπεύει να αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος των πιστοποιητικών εγκεκριμένων υπογραφών.

Η νέα αυτή υπηρεσία θα μας επιτρέπει να υπογράφουμε έγγραφα μέσω μιας ιστοσελίδας χωρίς να χρειάζεται κάποιο φυσικό μέσο αποθήκευσης [hard copy] όπως είναι το usb token ή ακαδημαϊκή ταυτότητα

Αυτό που είναι απαραίτητο είναι η χρήση μιας εφαρμογής παραγωγής κωδικών OTP [One Time Password] που θα λειτουργήσει ως ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας με την χρήση μιας συσκευής που έχουμε πάντα μαζί μας όπως το smartphone ή το tablet.

Προϋποθέσεις

Εφόσον ανήκετε στο μόνιμο προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου [Διοικητικοί, ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ & ΕΕΔΙΠ] μπορείτε να αιτηθείτε έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού.

Βασική προϋπόθεση είναι η κύρια διεύθυνση email (primary email address) σας είναι της μορφής @aegean.gr [σε περίπτωση που δεν είναι, επικοινωνήστε με το τοπικό σας helpdesk].

Αίτηση

Η αίτηση για την απόκτηση πιστοποιητικού Εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής βρίσκεται στην σελίδα https://cm.harica.gr επιλέγοντας “Σύνδεση με Ιδρυματικό Λογαριασμό/Connect with Academic Account”:

Οδηγίες

Παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες :

  1. Οδηγίες για την αίτηση και ενεργοποίηση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφή
  2. Οδηγίες για την υπογραφή με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μέσα από το portalcm.harica.gr
  3. Οδηγίες για την υπογραφή με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μέσα από το ΣΗΔΕ Docutracks
  4. Οδηγίες για την υπογραφή με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής με τον AdobeReaderAdobeReader

Οδηγίες για έκδοση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής σε κρυπτογραφική συσκευή (token) μέσω του CertManager της HARICA

Πρόκειται για οδηγίες έκδοσης πιστοποιητικών Class Α με χρήση εξωτερικής αποθηκευτικής συσκευής e-token.

  1. Οδηγίες έκδοσης εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής σε κρυπτογραφική συσκευή (Token)

Οδηγίες έκδοσης και εγκατάστασης ψηφιακού πιστοποιητικού CLASS B HARICA - Μη εγκεκριμένο

Πρόκειται για οδηγίες έκδοσης πιστοποιητικών Class B (χωρίς χρήση εξωτερικής αποθηκευτικής συσκευής e-token ή ακαδημαϊκής ταυτότητας) που αφορούν σε πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων email καθώς και εγγράφων (μη εγκεκριμένα πιστοποιητικά [non-qualified], δηλ χωρίς τη νομική ισχύ που περιγράφεται στο Άρθρο 25 του eIDAS).

Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε μέσο όπως τοπικά στον Η/Υ και μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο.

1) Βήματα έκδοσης και εγκατάστασης πιστοποιητικού

2) Οδηγίες εγκατάστασης πιστοποιητικού Class B στο Microsoft Outlook
ΠΡΟΣΟΧΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του βήματος 1 πριν τις ενέργειες που περιγράφονται στο βήμα 2.

 

We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.