Υπηρεσία Τηλεφωνικού Καταλόγου

 

Κατάλογος όλων των εσωτερικών τηλεφώνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.


 

Υπεύθυνη για την ενημέρωση των καταλόγων με στοιχεία που προκύπτουν από τις αντίστοιχες αιτήσεις χρηστών είναι η ΥΠΕ.

Κατά την υποβολή αίτησης τηλεφωνικής σύνδεσης, οι χρήστες αποδέχονται την δημοσίευση των παραπάνω στοιχείων στον τηλεφωνικό κατάλογο του Παν.Αιγαίου.

Από αυτά αποκρύπτεται μόνο το e-mail του χρήστη, εκτός και αν ζητηθεί διαφορετικά από τον χρήστη.

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση telephony.aegean.gr/directory/ και ενημερώνεται με κάθε νέα αλλαγή.

Αρχική Σελίδα Δικτύου Φωνής Τηλεφωνικός Κατάλογος