Οδηγίες σύνδεσης VPN για Windows 2000

Βήμα 1ο

Κάνετε κλικ με το ποντίκι στο κουμπί Start, επιλέξτε All Programs (Προγράμματα), Accessories (Βοηθήματα), Communications (Επικοινωνίες), Network and Dial-up Connection (Σύνδεση Δικτύου και Dial-up).


Βήμα 2ο

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Ανοίξτε το Make New Connection.

Πατήστε Next

Βήμα 3ο

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, κάντε κλικ στη τρίτη επιλογή, Connect to a Private Network through the Internet. Στη συνέχεια πατήστε Next.

 

Βήμα 4ο

 Τώρα εμφανίζεται το παράθυρο NetworkConnectionWizardστο οποίο κάνετε κλικ στην δεύτερη επιλογή DonotDialtheinitialconnection.

 

Πατήστε Next.

Βήμα 5ο

Στο παράθυρο που εμφανίζετε, συμπληρώνετε σαν Host Name

vpn.aegean.gr (ή κάποιον άλλο διαθέσιμο VPN server όπως αναφέρεται στην κεντρική σελίδα των οδηγιών)

 Πατήστε Next.

  

Βήμα 6ο

Το επόμενο παράθυρο πρέπει να έχει τις παρακάτω ρυθμίσεις πατήστε Next

Πατήστε Next.

 Πατήστε Finish.

Βήμα 7ο

Έχετε πια δημιουργήσει το εικονίδιο πρόσβασης για το Πανεπιστήμιο στην επιφάνεια εργασίας.

Για να συνδεθείτε κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο που έχετε δημιουργήσει. Το παράθυρο που θα εμφανιστεί μπροστά σας περιέχει τα πεδία User name και Password. Σε αυτά θα πρέπει να δώσετε το προσωπικό σας login name και password. Προσοχή! Πριν από το login name σας θα πρέπει να βάλετε το όνομα του domain σας, ακολουθούμενου από το σύμβολο « \ ». Πατήστε Connect.

 

Για να ελέγξετε ότι συνδεθήκατε επιτυχώς με VPN τρέξτε: Start-> Run, πληκτρολογήστε "cmd" και μετά πατήστε OK.

Στο παράθυρο που άνοιξε, γράψτε "ipconfig" και πατήστε ENTER

Λογικά θα σας εμφανίσει 2 διευθύνσεις όπως στο παράδειγμα:

Η Διεύθυνση PPP adapter είναι η διεύθυνση που πήρατε μέσω Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα πρέπει να είναι της μορφής 195.251.xxx.xxx