Οδηγίες σύνδεσης VPN για Windows XP

Βήμα 1ο

Κάνετε κλικ με το ποντίκι στο κουμπί Start, επιλέξτε All Programs (Προγράμματα), Accessories (Βοηθήματα), Communications (Επικοινωνίες), New Connection Wizard (Οδηγός Νέας Σύνδεσης).

 

Βήμα 2ο

 Στο επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται New Connection Wizard (Οδηγός Νέας Σύνδεσης) πατήστε Next.

 

Βήμα 3ο

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, κάντε κλικ στη δεύτερη επιλογή, Connect to the Network at my workplace. Στη συνέχεια πατήστε Next.

 

Βήμα 4ο

 Τώρα εμφανίζεται το παράθυρο Network Connection στο οποίο κάνετε κλικ στην δεύτερη επιλογή Virtual Private Network connection.

 

 Πατήστε Next.


Βήμα 5ο

Στο παρακάτω παράθυρο Connection Name δίνουμε το όνομα  που θέλουμε να έχει η σύνδεση. Πατήστε Next.

Βήμα 6ο

 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε όπως παρακάτω και πατήστε next

Βήμα 7ο

 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, συμπληρώνετε σαν Host Name

vpn.aegean.gr (ή κάποιον άλλο διαθέσιμο VPN server όπως αναφέρεται στην κεντρική σελίδα των οδηγιών)

Πατήστε Next.

 

Το επόμενο παράθυρο πρέπει να έχει τις παρακάτω ρυθμίσεις πατήστε Next

Πατήστε Finish.

 

Βήμα 7ο

 Έχετε πια δημιουργήσει το εικονίδιο πρόσβασης για το Πανεπιστήμιο στην επιφάνεια εργασίας.

Για να συνδεθείτε κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο που έχετε δημιουργήσει. Το παράθυρο που θα εμφανιστεί μπροστά σας περιέχει τα πεδία User name και Password. Σε αυτά θα πρέπει να δώσετε το προσωπικό σας login name και password. Προσοχή! Πριν από το login name σας θα πρέπει να βάλετε το όνομα του domain σας, ακολουθούμενου από το σύμβολο « \ ». Πατήστε Dial.

 

Για να ελέγξετε ότι συνδεθήκατε επιτυχώς με VPN τρέξτε: Start-> Run, πληκτρολογήστε "cmd" και μετά πατήστε OK.

Στο παράθυρο που άνοιξε, γράψτε "ipconfig" και πατήστε ENTER

Λογικά θα σας εμφανίσει 2 διευθύνσεις όπως στο παράδειγμα:

Η Διεύθυνση PPP adapter είναι η διεύθυνση που πήρατε μέσω Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα πρέπει να είναι της μορφής 195.251.xxx.xxx

Προβλήματα

Σε ορισμένους χρήστες με windows XP έχει παρατηρηθεί πρόβλημα στην σύνδεση, η οποία τις περισσότερες φορές οφείλεται στην ενεργοποίηση του firewall* το οποίο δεν επιτρέπει την σωστή επικοινωνία των απαραίτητων πρωτοκόλλων με τον vpn server.

Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε είτε α) να απενεργοποιήσετε εντελώς το firewall, είτε β) με ενεργοποιημένο το firewall να εξαιρέσετε τα παρακάτω:

 

  • Protocol TCP port 1723
  • Protocol UDP port 1723
  • Protocol UDP port 500
  • Protocol GRE **
  • Protocol IPsec ESP **

 

Αυτό γίνεται (για το MS Windows firewall)

α) Από το Control Panel -> Security Center -> Windows Firewall - General -> Off

β) από το Control Panel -> Security Center -> Windows Firewall - Exceptions -> Add port

* To Firewall μπορεί να είναι ενεργοποιημένο είτε στο PC, είτε στον ΑDSL router

** Δεν χρειάζεται να εξαιρέσετε αυτά αν χρησιμοποιείτε το microsoft firewall