Οδηγίες σύνδεσης VPN για Windows Vista / Windows 7

Βήμα 1ο

Κάνετε κλικ με το ποντίκι στο κουμπί Start, επιλέξτε All Programs, Control Panel, Network and Sharing Center

Βήμα 2ο

 Στο επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε Set up a connection or network

Untitled.jpg

Βήμα 3ο

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, κάντε κλικ στη τέταρτη επιλογή, Connect to a workplace Set up a dial-up or VPN connection to your workplace. Στη συνέχεια πατήστε Next.

Βήμα 4ο

Τώρα εμφανίζεται το παράθυρο Connect to a workplace στο οποίο κάνετε κλικ στην πρώτη επιλογή Use my Internet Connection (VPN) Connect using a virtual private network (VPN) connection through the internet.

Βήμα 5ο

Στο παρακάτω παράθυρο συμπληρώνετε σαν  Internet address vpn.aegean.gr (ή κάποιον άλλο διαθέσιμο VPN server όπως αναφέρεται στην κεντρική σελίδα των οδηγιών) και όπου Destination name δίνουμε το όνομα  που θέλουμε να έχει η σύνδεση. Επιλέξτε Don’t connectnow; just set it up so I can connect later και πατήστε next.

Βήμα 6ο

 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, συμπληρώνετε τα πεδία User name, Password και Domain. Σε αυτά θα πρέπει να δώσετε το προσωπικό σας login name και password και στο πεδίο domain βάζετε AEGEAN. Εάν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε το Remember this password ώστε να μην χρειάζεται να το συμπληρώνετε κάθε φορά που επιθυμείτε να συνδεθείτε στο vpn.  

Πατήστε Create. Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο που σας ενημερώνει ότι έχετε δημιουργήσει επιτυχώς την σύνδεση.

Πατήστε Close.

Βήμα 7ο

Για να συνδεθείτε στο vpn που δημιουργήσατε πατήστε Start, Connect To

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε την σύνδεση που δημιουργήσατε και πατήστε Connect.

 

 

Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο όπου πατάτε και πάλι Connect.

 

Εφόσον η σύνδεση είναι επιτυχής εμφανίζετε το παρακάτω παράθυρο

 

Τώρα στο Network and Sharing Center (Βήμα 1ο) φαίνετε και η καινούρια σύνδεση που μόλις κάνατε.

 

Πατώντας τον σύνδεσμο View status μπορείτε να δείτε τα δικτυακά στοιχεία του vpn.  

 

Προβληματα

Σε ορισμένους χρήστες  έχει παρατηρηθεί πρόβλημα στην σύνδεση, η οποία τις περισσότερες φορές οφείλεται στην ενεργοποίηση του firewall* το οποίο δεν επιτρέπει την σωστή επικοινωνία των απαραίτητων πρωτοκόλλων με τον vpn server.

Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε είτε α) να απενεργοποιήσετε εντελώς το firewall, είτε β) με ενεργοποιημένο το firewall να εξαιρέσετε τα παρακάτω:

  • Protocol TCP port 1723
  • Protocol UDP port 1723
  • Protocol UDP port 500
  • Protocol GRE **
  • Protocol IPsec ESP **

Αυτό γίνεται (για το MS Windows firewall)

 α) Από το Control Panel -> Security Center -> Windows Firewall - General -> Off

β) από το Control Panel -> Security Center -> Windows Firewall - Exceptions -> Add port

* To Firewall μπορεί να είναι ενεργοποιημένο είτε στο PC, είτε στον ΑDSL router

** Δεν χρειάζεται να εξαιρέσετε αυτά αν χρησιμοποιείτε το microsoft firewall