Οδηγίες σύνδεσης VPN για iPad/iPhone

Βήμα 1ο

Επιλέγουμε General->VPN από τα Settings

 ipad vpn 01

Βήμα 2ο

Δημιουργούμε μια νέα σύνδεση VPN, επιλέγοντας Add VPN Configuration...

Βήμα 3ο

Στο παράθυρο που εμφανίζεται οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

Type:                                  IKEv2

Description:                      Ένα όνομα για την σύνδεσή μας (π.χ. Aegean VPN)

Server:                               vpn.aegean.gr ή κάποιον άλλο διαθέσιμο VPN server όπως αναφέρεται στην κεντρική σελίδα των οδηγιών

Remote ID:                        Το ίδιο με το Server (π.χ. vpn.aegean.gr)

Local ID:                             (κενό)

User Authentication:      Username

Username:                        όνομα χρήστη που έχουμε στο Πανεπιστήμιο (π.χ. dpsd16200)

Password:                         κωδικός πρόσβασης που έχουμε στο Πανεπιστήμιο

ipad vpn 02

Βήμα 4ο

Έχουμε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις  και μπορούμε πλέον να συνδεθούμε, αλλάζοντας το Status ώστε να γίνει Connected.

ipad vpn 03