Γενικές Οδηγίες (VPN)

Επιλέξτε τις κατάλληλες οδηγίες σύνδεσης ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

Για τη σύνδεσή σας θα πρέπει να επιλέξετε έναν από τους 2 VPN servers:

  • vpn.aegean.gr
  • vpn2.aegean.gr

Ενημέρωση: Εάν υπάρχει η δυνατότητα από το λειτουργικό σύστημα επιλέξτε το πρωτόκολλo IKEv2 ή το SSTP έναντι του PPTP (διότι θεωρείται μη ασφαλές).