Σύνδεση VPN

Τι προσφέρει η Υπηρεσία VPN

Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Networks - VPN) προσφέρει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες που μετακινούνται και συνδέονται στο δίκτυο μέσω άλλων φορέων (dalup τρίτου φορέα, ADSL, ιδρύματα εξωτερικού, κτλ), να μπορούν να έχουν όλα τα δικαιώματα και να απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες που έχουν οι χρήστες που συνδέονται άμεσα με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε αρκετές υπηρεσίες όπως πχ:

  • Πρόσβαση στις υποδομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πχ file servers)
  • Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Πρόσβαση στα email μέσω συγκεκριμένων πρωτοκόλλων (πχ MS Exchange) *
  • Πρόσβαση στους προσωπικούς υπολογιστές, μέσω τοπικού δικτύου

που δεν είναι διαθέσιμες σε χρήστες από τρίτα δίκτυα, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν με την χρήση συνδέσεων VPN.

* Υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης/αποστολής emails χωρίς την χρήση VPN, μέσω POP και IMAP. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

Πως λειτουργεί

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη λογαριασμού στο Δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η λειτουργία της υπηρεσίας βασίζεται στην εγκατάσταση ενός τούνελ εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN tunnel) μεταξύ του υπολογιστή του μετακινούμενου χρήστη και του εξυπηρετητή (VPN server) που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Όλη η δικτυακή κίνηση που δρομολογείται μεταξύ των δύο αυτών υπολογιστών δρομολογείται στο υπόλοιπο δίκτυο, με αποτέλεσμα ο υπολογιστής του χρήστη να εμφανίζεται συνδεδεμένος στο ίδιο τοπικό δίκτυο με τον εξυπηρετητή, ανεξάρτητα από την αρχική -πραγματική- σύνδεση του χρήστη με το διαδίκτυο. Από τη στιγμή που εγκατασταθεί το VPN tunnel, όλη η δικτυακή κίνηση του υπολογιστή του χρήστη δρομολογείται πίσω στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου με IP διευθύνσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.