Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ανακοινώσεων & Συζητήσεων
 

Η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΥΠΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΠΑ) έχει θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα Ηλεκτρονικών Ανακοινώσεων & Συζητήσεων των χρηστών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μόνο στους χρήστες του ΠΑ στη διεύθυνση https://forum.aegean.gr/.

Η σύνδεση των χρηστών με την εφαρμογή  γίνεται με τα στοιχεία του λογαριασμού πρόσβασης στο δίκτυο του ΠΑ.

Συγκεκριμένα, στο σύστημα αυτό μπορούν να αναρτηθούν, να αποσταλούν με email, να αναζητηθούν και να αναγνωσθούν ανακοινώσεις που κοινοποιούνται από διάφορες πανεπιστημιακές μονάδες εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο.

Η ΥΠΕ είναι υπεύθυνη για την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ανακοινώσεων & Συζητήσεων.