Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά

Ο λογαριασμός σας ειναι αυστηρά προσωπικός και δεν πρέπει να παρεχετε τα στοιχεία του λογαριασμούς σε οποιοδήποτε τρίτο για οποιοδήποτε λόγο.

Επιλέξτε ενα κωδικό πρόσβασης τον οποίος θα ειναι πολύπλοκος, εύκολος να τον θυμάστε και δύσκολο για έναν τρίτο να μαντέψει. Για παράδειγμα, γράψτε «ανορθόγραφα» κάτι γνώριμό σας π.χ. Sk1los&gata

Προστατεύετε πάντα τον κωδικό σας.  Αν τον σημειώσετε κάπου, φυλάξτε τον σε ασφαλές σημείο.

Η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει μέσω email την αλλαγή κωδικών η την αποστολή μέσω email προσωπικών στοιχείων σας προς οποιαδήποτε υπηρεσία εντός η εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αν γίνεται αποδέκτης τέτοιου τύπου επικοινωνίας σε οποιαδήποτε μορφή (τηλ, email κλπ) ενημερώστε την Υπηρεσία Πληροφορικής αμέσως.

Οποιαδήποτε παραβίαση η απόπειρα παραβίασης των κανόνων ασφαλείας μπορει να επιφέρει προσωρινή άμεση διακοπή της πρόσβασης, ενώ ενδέχεται να επιφέρει και πρόσθετες κυρώσεις.

Ο νέος κωδικός σας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Ο κωδικός πρόσβασης απαιτεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων .
 • Πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 χαρακτήρες.
 • Δεν πρέπει να περιλαμβάνει μέρος του ονόματος ή το όνομα χρήστη σας.
 • Δεν πρέπει να περιέχει κοινές λέξεις η συνέχεια κοινά χρησιμοποιούμενους χαρακτήρές.
 • Πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις κατηγορίες από τα ακόλουθα:
  • Κεφαλαία (A-Z)
  • Πεζά (a-z)
  • Αριθμούς (0-9)
  • Σύμβολα (!,#,$,κλπ)

 

Αλλαγή Password