Υπηρεσίες Διαχείρισης Ονομάτων (Hostmaster)

Εξέταση των αιτημάτων για καταχώριση και διαχείριση ονομάτων κάτω από το domain .gr

Η ΥΠΕ προωθεί τα αιτήματα στην αρμόδια επιτροπή (απόφαση συγκλήτου 51/12.07.2002) και διεκπεραιώνει τη διαδικασία κατοχύρωσης του ζητούμενου ονόματος μετά από θετική ανταπόκριση της επιτροπής. Διατηρεί την εποπτεία, το συντονισμό και το δικαίωμα ελέγχου των διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση του νέου domain. Σε περίπτωση που η χρήση νέου domain αποσκοπεί μόνο στη δημιουργία διαδικτυακού τόπου (web site), η ΥΠΕ δεν είναι αρμόδια για τη δημιουργία και συντήρησή του. Σε περίπτωση που η χρήση νέου domain αποσκοπεί στη δημιουργία κοινότητας χρηστών και υπολογιστών (πέρα του ενός), η ΥΠΕ θέτει τις προδιαγραφές συμβατότητας του νέου domain με το δίκτυο κορμού σε θέματα διαχείρισης, ασφάλειας και σύνδεσης με το υπάρχον δίκτυο κορμού. Σε περίπτωση που οι εισηγήσεις της δε γίνονται δεκτές διατηρεί το δικαίωμα αποσύνδεσης του νέου domain από το δίκτυο κορμού της, διακόπτοντας τις παρεχόμενες δικτυακές υπηρεσίες προς αυτό.

Αρχική Σελίδα Δικτύου Δεδομένων Διαχείρισης Ονομάτων (Hostmaster)