Υπηρεσία διαχείρισης λιστών ηλ. αλληλογραφίας (mailing lists)

E-mailΟι υπεύθυνοι πληροφορικής του κάθε τμήματος  με την δημιουργία νέου λογαριασμού είναι υπεύθυνοι για την τροποποίηση των αντίστοιχων λιστών ηλ. αλληλογραφίας στις οποίες μπορεί να ανήκει βάση του τμήματος, εργασιακού καθεστώτος, ομάδας στην οποία μπορεί να ανήκει ο νέος χρήστης.

Πέρα από τις γενικές Distribution Lists για τις κατηγορίες των χρηστών του δικτύου υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας άλλων για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών του ΠΑ. Η δημιουργία αυτών των λιστών γίνεται ύστερα από αίτηση στην ΥΠΕ της αρμόδιας υπηρεσίας του ΠΑ.

Ορισμένες από τις λίστες μπορεί να είναι "κλειστές" για χρήση μόνο από τους χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή κρυφές.

Αρχική Σελίδα Δικτύου Δεδομένων Ηλ. Αλληλογραφίας (Email) Λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mailing lists)