Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας Web Mail Access

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για τη δυνατότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε οποιοδήποτε υπολογιστή με την προϋπόθεση ότι έχει πρόσβαση στο Internet και υπάρχει εγκατεστημένος web browser (πχ. Internet Explorer,  Netscape Navigator κτλ).
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την συγκεκριμένη υπηρεσία :

  1. Ανοίγετε το web browser π.χ. Internet Explorer και εισάγετε τη διεύθυνση: http://webmail.aegean.gr.
  2. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, στο πεδίο  Όνομα Χρήστη εισάγετε aegean\username ή απλώς username, ενώ στο πεδίο Κωδικός Πρόσβασης γράφετε το password που σας έχει δοθεί.
  3. Πατήστε το κουμπί Σύνδεση
    webaccess-window
  4. Εμφανίζονται τα μηνύματα που έχετε. Τα νέα μηνύματα είναι έντονα και κάνοντας κλικ πάνω σε κάποιο από αυτά εμφανίζονται τα περιεχόμενα του.