Λοιπά δίκτυα

Οδηγίες σύνδεσης με Wi-Fi (WPA-Enterprise) για MAC OS X

Βήμα 1ο

Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο (της μορφής aegean-wifi-*).

Βήμα 2ο

Στο παράθυρο που εμφανίζεται χρησιμοποιείστε το λογαριασμό πρόσβασης (username/password) που έχετε στο Πανεπιστήμιο.

 

Βήμα 3ο

Επιβεβαιώστε το πιστοποιητικό που σας ζητείται (syros-dc.aegean.gr).