Λοιπά δίκτυα

Οδηγίες σύνδεσης με Wi-Fi (WPA-Enterprise) για iPad/iPhone

  1. Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο (της μορφής aegean-wifi-*).
  2. Χρησιμοποιείστε το λογαριασμό πρόσβασης (username/password) που έχετε στο Πανεπιστήμιο.
  3. Επιβεβαιώστε το πιστοποιητικό που σας ζητείται (syros-dc.aegean.gr).