Λοιπά δίκτυα

Λοιπά ασύρματα δίκτυα

Σε πολλούς χώρους του Πανεπιστημίου υπάρχουν ασύρματα σημεία πρόσβασης που δεν ανήκουν στο ενιαίο πανεπιστημιακό δίκτυο WiFi eduroam. Οι τρόποι σύνδεσης σε αυτά τα σημεία πρόσβασης διαφέρουν ανά νησί. Σταδιακά όλα τα ασύρματα σημεία πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο θα ενσωματωθούν στο eduroam.

Δείτε παρακάτω τις οδηγίες σύνδεσης στα λοιπά ασύρματα δίκτυα για κάθε νησί: