Οδηγίες Πλατφόρμας Zoom

zoom

Σύνδεσμος Συνδεσης για την πλατφόρμα zoom του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

https://aegean-gr.zoom.us

 

demo room για δοκιμές (Απαιτείται είσοδος με SSO, δείτε τις οδηγίες): 

https://aegean-gr.zoom.us/j/97697015801?pwd=WStMSFVYUGZCRSsza1dKcUFTYWhOZz09 

 

 

Οδηγίες για Συμμετέχοντες

   Οδηγίες συμμετοχής σε συνεδρία του zoom  (Ελληνικά) (7/10/2020)

Οδηγίες για Διοργανωτές (Hosts)

   Οδηγίες προγραμματισμού συνεδρίας zoom  (Ελληνικά) (24/10/2020)

   Οδηγίες λήψης παρουσιολογίου (Ελληνικά) (22/10/2020)