Οδηγίες Πλατφόρμας Open eClass (eclass)

 

eclass

Σύνδεσμος Συνδεσης για την πλατφόρμα o

Open eClass του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

https://eclass.aegean.gr

 

Περιγραφή πλατφόρμας Σύντομη / Αναλυτική

 

Οδηγίες για Φοιτητές:

Οδηγίες συμμετοχής σε εξέταση μέσω Ασκήσεων του eclass  (28/5/2020)

Οδηγίες κατάθεσης Εργασιών στο eclass (28/5/2020)

Πλήρες εγχειρίδιο εκπαιδευομένων (28/5/2020)

 

Οδηγίες για Διδάσκοντες

Οδηγίες δημιουργίας εξέτασης μέσω Ασκήσεων του eclass  (28/5/2020)

Οδηγίες δημιουργίας τηλεσυνεργασίας BBB μέσω eclass  (23/3/2020)

Οδηγίες δημιουργίας Εργασιών στο eclass  (28/5/2020)

Πλήρες Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή (28/5/2020)