Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαδικασία παραλαβής στοιχείων πρόσβασης στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου
πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών ακαδημαϊκού έτους 2017/18Για να ορίσετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα αφού πρώτα έχετε ταυτοποιηθεί από τη Γραμματεία του τμήματός σας

Εισάγετε Τα Στοιχεία Σας

Κωδικός Υποψηφίου:
Αναγράφεται στο καρτελάκι ταυτότητας υποψήφιου ή υποψήφιας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με την οποία ταυτοποιηθήκατε στη γραμματεία του τμήματος σας
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AMKA):