Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαδικασία παραλαβής στοιχείων πρόσβασης στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου
πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών

Η δυνατότητα παραλαβής των στοιχείων πρόσβασης στο δίκτυο του πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδ. έτος 2018/19 θα είναι δυνατή αμέσως μετά το πέρας των ηλεκρονικών εγγραφών και τη γνωστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας των στοιχείων όσων φοιτητών και φοιτητριών ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική τους εγγραφή και τη διασταύρωσή τους από τις γραμματείες των Τμημάτων


Για να ορίσετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα αφού πρώτα έχετε ταυτοποιηθεί από τη Γραμματεία του τμήματός σας

Εισάγετε Τα Στοιχεία Σας

Κωδικός Υποψηφίου:
Αναγράφεται στο καρτελάκι ταυτότητας υποψήφιου ή υποψήφιας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με την οποία ταυτοποιηθήκατε στη γραμματεία του τμήματος σας
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AMKA):
Έτος εισαγωγής