Μικροφωνική Παναγούλη

Στην αίθουσα Παναγούλη έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός προκειμένου να συνδεθούν τα ηχεία της αίθουσας με τον υπολογιστή ή/και μικρόφωνο. Για να ενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό ανοίξτε το διακόπτη του πολύμπριζου που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα σε κόκκινο κύκλο. Παρακαλούμε να κλείνετε το διακόπτη όταν δεν χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό προκειμένου να προστατευθεί από διαταραχές στην τροφοδοσία.

Αν ενδιαφέρεστε να ακούσετε τον ήχο του υπολογιστή από τα ηχεία της αίθουσας, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο εκτός από το να ανοίξετε το ρεύμα και να το κλείσετε όταν τελειώσετε. Την ένταση του ήχου την ρυθμίζετε από τον υπολογιστή.

Αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε μικρόφωνο θα πρέπει να παραλάβετε τον απαραίτητο φορητό εξοπλισμό (σε μπλε κύκλο στην παρακάτω εικόνα) από το περιφερειακό τμήμα της ΥΠΕ.

 

Ο φορητός εξοπλισμός αποτελείται από φορητό πομπό, φορητό δέκτη και μικρόφωνο πέτου. Το περιφερειακό τμήμα της ΥΠΕ είναι στη διάθεσή σας για οδηγίες χρήσης και σχετική υποστήριξη. Για λόγους αναφοράς ακολουθούν οδηγίες σύνδεσης:

Συνδέστε την έξοδο AF OUT του φορητού δέκτη με το καλώδιο που βγαίνει από το ντουλάπι (στον κόκκινο κύκλο στις εικόνες). Συνδέστε το μικρόφωνο πέτου με την είσοδο MIC/LINE του φορητό πομπού. Ανοίξτε τον πομπό και τον δέκτη και χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο. Φροντίστε να μην είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης MUTE. Ο πομπός ξεχωρίζει εύκολα από το δέκτη από τον διακόπτη MUTE που υπάρχει μόνο στον πομπό στον οποίο συνδέεται και το μικρόφωνο.

 

 

Αρχική Σελίδα Οδηγίες Μικροφωνική Παναγούλη