Προτεινόμενος1 τρόπος μετατροπής Ελληνικών χαρακτήρων σε Λατινικούς

Greek Latin Greek Latin Περιπτώσεις
α a αι ai
β v αυ av πριν από τα φωνήεντα και τα β,γ,δ,ζ,λ,μ,ν,ρ
γ g αυ af πριν από τα θ,κ,ξ,π,σ,τ,φ,χ,ψ
δ d οι oi
ε e ου ou
ζ z ει ei
η I ευ ev πριν από τα φωνήεντα και τα β,γ,δ,ζ,λ,μ,ν,ρ
θ th ευ ef πριν από τα θ,κ,ξ,π,σ,τ,φ,χ,ψ
ι i μπ b αρχή ή τέλος
κ k μπ mp ενδιάμεσα
λ l ντ nt
μ m τσ ts
ν n τζ tz
ξ x γγ ng
ο o γκ gk
π p ηυ iy πριν από τα φωνήεντα και τα β,γ,δ,ζ,λ,μ,ν,ρ
ρ r ηυ if πριν από τα θ,κ,ξ,π,σ,τ,φ,χ,ψ
σ s
τ t
υ y
φ f
χ ch
ψ ps
ω o

 

1 Ο παραπάνω τρόπος μετατροπής ελληνικών σε λατινικούς χαρακτήρες είναι προτεινόμενος από την ΥΠΕ για λόγους ομοιομορφίας των ονομάτων μέσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και δεν ακολουθεί 100% τον συνιστώμενο ΕΛΟΤ 743 για διαβατήρια/ταυτότητες, θεωρώντας ως δεδομένο ότι πχ. δεν θα αναζητηθεί ποτέ κάποιος χρήστης στα λατινικά στους καταλόγους του Πανεπιστημίου με τους χαρακτήρες: é, á,  ï  κτλ των κανόνων του ΕΛΟΤ.
Επίσης θεωρώντας ότι το όνομα είναι προσωπικό δεδομένο, σε καμία περίπτωση δεν επιβάλει την εφαρμογή του παραπάνω πίνακα μετατροπής, απλά τον παρέχει ως βοήθημα για την συμπλήρωση των τηλ. αιτήσεων.