Διαδικτυακές Τηλεδιασκέψεις (Web Conferencing)

E-Presence

Η υπηρεσία e:presence απευθύνεται στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας και δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα.

Η ποιότητα αποστολής και λήψης βίντεο στις δημιουργούμενες εικονικές αίθουσες τηλεδιάσκεψης γίνεται με ποιότητα έως και HD (720p/30fps) ενώ υποστηρίζεται η δυνατότητα προσαρμογής σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του βίντεο συναρτήσει της ποιότητας της δικτυακής σύνδεσης του χρήστη καθώς και των δυνατοτήτων του τερματικού του εξοπλισμού χάριν της διαδραστικότητας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Η υπηρεσία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011, Αριθμ. Φ.122.1/42/23076/Β2). Ενδεικτικά υποστηρίζεται η πιστοποίηση ταυτότητας μελών και η κρυπτογραφημένη επικοινωνία ενώ διασφαλίζεται πλήρως η μυστικότητα και η εμπιστευτικότητα των τηλεδιασκέψεων (Αναλυτικά μπορείτε να διαβάστε το κείμενο"Συμμόρφωση πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων e:Presence με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011, Αρ. Φ.122.1/42/23076/Β2) περί τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και AΤΕΙ"). Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την λειτουργία της υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.epresence.gr/support.php

 

WebEx

Πρόκειται για Λογισμικό Τηλεδιάσκεψης, το οποίο εγκαθίσταται σε προσωπικούς υπολογιστές.

Επιτρέπει την επικοινωνία των συμμετεχόντων με video και audio (με δυνατότητα διαμοιρασμού ή όχι του video) καθώς και επικοινωνία μέσω chat.

Επίσης, επιτρέπει τον διαμοιρασμό της επιφάνειας εργασίας, ώστε ο διοργανωτής να προβάλλει σε όλους τους συμμετέχοντες το υλικό που επιθυμεί.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα καταγραφής (recording) της τηλεδιάσκεψης και προβολής της σε οποιαδήποτε στιγμή.

Η λύση αυτή επιλέγεται σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τηλεδιασκέψεις χωρίς την εμπλοκή των Περιφερειακών Τμημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών, απευθείας με μεμονωμένους χρήστες εντός ή εκτός Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Χρήση του προγράμματος γίνεται από την διεύθυνση https://meetings.aegean.gr/

 

Αρχική Σελίδα Εικόνας-Ήχου Διαδικτυακές Τηλεδιασκέψεις (Web Conferencing)