Υπηρεσία Βίντεο κατά απαίτηση (Video on Demand)

Γενικά

H υπηρεσία Video On Demand (VOD) - Video κατ' απαίτηση δίνει σε κάθε χρήστη τη δυνατότητα να δει ένα αποθηκευμένο ή ζωντανό video της επιλογής του. Το ΑΙΓΑΙΟΝΕΤ έχει εγκαταστήσει server VOD με δυνατότητα εξυπηρέτησης μέχρι και 100 χρηστών ταυτόχρονα (ανάλογα με την ποιότητα μετάδοσης) και υποστήριξης πρωτοκόλλων υψηλής ποιότητας (MPEG-1,MPEG-2).

Χρήση της υπηρεσίας

Οι χρήστες του Πανεπιστημίου έχουν την δυνατότητα να αναπαράγουν τα βίντεο που είναι διαθέσιμα στον server του Πανεπιστημίου ή να αποθηκεύσουν το δικό τους Βίντεο

Διαδικασία αναπαραγωγής αποθηκευμένων βίντεο

Η υπηρεσία διατίθεται σε όλους τους χρήστες του Πανεπιστημίου, εκτός εάν για ορισμένα Βίντεο έχουν οριστεί ιδιαίτεροι κωδικοί πρόσβασης για λόγους ασφαλείας.

Η απαραίτητη υποδομή που απαιτείται από κάθε χρήστη είναι:

  • Ένας μέσης ισχύος προσωπικός υπολογιστής με ένα ζεύγος ηχείων και θύρα δικτύου ή modem.
  • Πρόγραμμα αναπαραγωγής Βίντεο

O χρήστης εφόσον διαθέτει τον παραπάνω εξοπλισμό, δεν έχει παρά να επιλέξει τον κατάλληλο δεσμό, ώστε η ποιότητα του video να είναι ανάλογη της ταχύτητας της σύνδεσής του. Στην περίπτωση που το video είναι κωδικοποιημένο με το πρωτόκολλο SureStream, η διαδικασία επιλογής video ανάλογου της σύνδεσης του χρήστη γίνεται διάφανα από αυτόν.

Διαδικασία εξυπηρέτησης αιτημάτων αποθήκευσης Βίντεο

Η υπηρεσία απευθύνεται προς οποιονδήποτε χρήστη του Πανεπιστημίου αρκεί αυτή να πραγματοποιείται για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή Διοικητικού σκοπούς.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να φέρει σε ηλεκτρονική μορφή το Βίντεο που επιθυμεί να αποθηκευτεί στον διακομιστή του Πανεπιστημίου ή να καταθέσει προς το ΑΙΓΑΙΟΝΕΤ αίτηση για την βιντεοσκόπησης και αποθήκευση του βίντεο, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της. Αποστολή της αίτησης μπορεί να γίνει μέσω email ή με FAX. Στην δεύτερη περίπτωση, το ΑΙΓΑΙΟΝΕΤ διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό βάση προτεραιότητας που ορίζεται από την Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Υ.Π.Ε.).