Υπηρεσία Τηλε-Μεταδόσεων

Γενικά

H Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών παρέχει στην Πανεπιστημιακή κοινότητα προηγμένες υπηρεσίες τηλε-μετάδοσης μέσω της υπάρχουσας υποδομής και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που διαθέτει.

Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται για την εξυπηρέτηση μονόδρομης on-line μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος προς άλλα σημεία μέσα ή έξω από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η υπηρεσία προορίζεται κυρίως για κάλυψη εκδηλώσεων, σεμιναρίων του Πανεπιστημίου προς άλλα νησιά.

Διαδικασία εξυπηρέτησης αιτημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση προς την ΥΠΕ, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της τηλε-μετάδοσης. Αποστολή της αίτησης μπορεί να γίνει μέσω email ή με FAX

Μετά την παραλαβή της αίτησης και την έγκριση της ο εισηγητής ενημερώνεται σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του τεχνικού προσωπικού που έχει αναλάβει την υποστήριξη της συγκεκριμένης εκδήλωσης, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται η μεταφορά του εξοπλισμού στα απαραίτητα σημεία, για να ξεκινήσει και η πραγματοποίηση τελικών ελέγχων καλής λειτουργίας.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερώνονται τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση

Για την υλοποίηση τηλε-μετάδοσης διατίθεται ο παρακάτω εξοπλισμός:

· Ψηφιακή κάμερα με σύνδεση firewire

· Σύστημα τηλεδιάσκεψης υψηλών ρυθμών μετάδοσης, τεχνολογίας ITU H.323 (video-conference over IP), για την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των απομακρυσμένων συμμετεχόντων

· Μικρόφωνο υψηλής πιστότητας για την λήψη του κοινού της αίθουσας.

· Video-προβολέας για την προβολή του απομακρυσμένου κοινού.

· Σύστημα μετάδοσης ψηφιακού υλικού από τον ομιλητή της αίθουσας

· Δυνατότητα μετάδοσης ή και αποθήκευσης της διάσκεψης σε διάφορες φόρμες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με τo αρχείο των τηλεμεταδόσεων που έγιναν από την Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών

We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.