Τηλεδιασκέψεις

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα προηγμένες υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαίδευσης μέσω της υπάρχουσας υποδομής και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που διαθέτει.

Για την υποστήριξη τηλεδιασκέψεων μεταξύ πολλών μερών (multi-point), έχουν δεσμευτεί και έχουν άρτια εξοπλισθεί σε κάθε κόμβο του Πανεπιστημίου, Αίθουσες Τηλεκπαίδευσης. Οι Αίθουσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση όσο και για τηλεδιασκέψεις που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση των διοικητικών και λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (π.χ. σεμινάρια, διαλέξεις, παρουσιάσεων ομιλιών) εφόσον αυτές απαιτούν χρήση του εξοπλισμού που βρίσκεται εγκατεστημένος στην αίθουσα.

Για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων από-σημείο-σε-σημείο (point-to-point), υπάρχει η δυνατότητα εσωτερικής τηλεδιάσκεψης από οποιαδήποτε αίθουσα του Πανεπιστημίου η οποία διαθέτει σύνδεση με το δίκτυο, εκμηδενίζοντας έτσι τις γεωγραφικές αποστάσεις. Η δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης ήχου ή/και κινούμενης εικόνας (video) σε πραγματικό χρόνο μέσω του Διαδικτύου (Internet), επιτρέπει στους χρήστες του Πανεπιστημίου να διεξάγουν συσκέψεις και να επικοινωνήσουν με χρήστες από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο, αρκεί αυτοί να έχουν δικτυακή σύνδεση και να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το λογισμικό που συστήνεται στους χρήστες είναι το WebEx.

Σε περίπτωση όπου οι τηλεδιασκέψεις απαιτείται να υπάρχει ασφάλεια στην διακινούμενη πληροφορία, όπως π.χ στις τηλεδιασκέψεις συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, τότε προτείνεται η χρήση της υπηρεσίας E-presence , η οποία καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ (Αρ. φύλλου 433, 17 Μαρτίου 2011 Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων, Αριθμ. Φ.122.1/42/23076/Β2_ΚΥΑ Τηλεδιασκέψεις Συλλογικών Οργάνων). Ενδεικτικά υποστηρίζεται η πιστοποίηση ταυτότητας μελών και η κρυπτογραφημένη επικοινωνία ενώ διασφαλίζεται πλήρως η μυστικότητα και η εμπιστευτικότητα των τηλεδιασκέψεων.

 

 

 

We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.